Privacy

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw informatie en welke maatregelen we nemen om je privacy te waarborgen. Als je vragen hebt over deze verklaring of over je persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen via onze website en gerelateerde domeinen. Dit omvat gegevens van bezoekers, klanten en zakelijke contacten.

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke voor je gegevens is:

R.N.J. Bos
Scholekster 3
1616 GP Hoogkarspel

3. Van wie verzamelen we gegevens?

We verzamelen gegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, inclusief bezoekers, klanten en zakelijke contacten.

4. Hoe verzamelen we je gegevens?

We verzamelen je gegevens rechtstreeks van jou wanneer je informatie invult op onze website of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of andere communicatiemiddelen.

5. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we je toestemming hebben gekregen of om je de best mogelijke service te bieden.

7. Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en in overeenstemming met wettelijke vereisten.

8. Delen we je gegevens met anderen?

Nee, we delen je persoonsgegevens niet met anderen.

9. Waar slaan we je gegevens op?

We slaan je gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en bij voorkeur in Nederland.

10. Hoe beveiligen we je gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

11. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht op informatie, inzage, correctie, bezwaar, dataportabiliteit, beperking en verwijdering van je gegevens. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Hoe kun je contact met ons opnemen?

Als je vragen hebt over je gegevens of deze privacyverklaring, neem dan contact op via het contactformulier.

13. Welke regels zijn van toepassing?

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

14. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken functionele cookies om sessie- en inloginformatie bij te houden.

15. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

Onze website is niet gericht op minderjarigen. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je toestemming nodig van een ouder of voogd om onze website te gebruiken.

16. Wat is versie van deze voorwaarden?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de laatste wet- en regelgeving. We raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te controleren. De laatste wijzigingsdatum is 15 mei 2024.