Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, inhoud en nakoming van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (Studio Rude Box).

Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Studio Rude Box.

Studio Rude Box behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De Opdrachtgever wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe opdrachten die worden aangegaan na de datum van de wijziging.

Download de algemene voorwaarden (versie 1 juni 2023)